Skartace

 • Skartaci zajišťujeme na velkokapacitním skartovacím stroji EBA 7050-3C, který je certifikován Národním bezpečnostním úřadem na stupeň utajení 2 - důvěrné.
 • Certifikát Národního bezpečnostního úřadu ke skartovacímu stroji EBA 7050-3C
 • Provádíme pravidelné skartace, ale i na objednávku. Klient obdrží doklad o certifikované skartaci.
 • Všichni naši zaměstnanci dodržují platné právní předpisy o ochraně dat a utajovaných skutečnostech.
 • Dopravu zajišťujeme vlastními vozidly.
 • Odvoz kontejnery na vyžádání.
 • Skartace probíhá v objektu monitorovaném kamerami a bezpečnostními čidly.
 • Odvoz odpadů přímo z pracovních prostor, skladů, archivů.
 • Typ skartovaných dokumentů:
  • kancelářský papír
  • počítačové sestavy
  • tabelační papír
  • knihy a brožury
 • Netříděný papír:
  • brožury potažené foliemi se spirálami
  • kartóny
  • barevný papír
  • veškeré diskety a videokazety
  • šanony včetně kovu
 • CD, DVD:
  • CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM média