Papír

  • Zpracováváme veškerý papírový odpad
  • Lepenku
  • Skartaci
  • Zapůjčujeme sběrné bedny Gitter box